Shades skin & hair care
Stylist
Jaipur

+91 95499 5 4910

hop.shades@gmail.com
S-91 Adarsh market, Barkat nagar, Tonk phatak, Jaipur
+919549954910
Services

Bride's makeup

₹ 8,000-30,000

Bride's hairdo + makeup

₹ 7,500-25,000

Guest's hairstyling

₹ 700-1,000

Guest's makeup

₹ 1,800-4,500

Guest's manicure

₹ 450-850