Hotel Royal Sheraton

ব্যাঙ্কোয়েট হল

+91 141 263 0972

Near Hawa Mahal, Chandi Ki Taksal, Old Amer Road, Kanwar Nagar, Jaipur
+91 141 263 0972
+91 94140 11447
+91 94140 22447
ব্যাঙ্কোয়েট হল
ভেন্যুর প্রকার ব্যাঙ্কোয়েট হল, হোটেলে ব্যাঙ্কুয়েট হল, রিক্রিয়েশন সেন্টার