ஜெய்ப்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Pareek College Road, Bani Park, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

D-65A, Madho Singh Road, Sindhi Colony, Bani Park, Jaipur

80 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

40 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்40 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

36, Ajmer Road, Heerapura, Patel Nagar, Karni Vihar, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்70 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

12 Miles Tonk Road, Via Vatika, Sitapura, Jaipur

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,580/நபர் முதல்

350 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,580/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,580/நபர் முதல்

120 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,580/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Sumel Road, Agra Rd, Jaipur – Behind Sogani Hospital

Lawn For 1000 Guests

கொள்திறன்100 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 500 இலிருந்து

Hall + Lawn For 1500 Guests

கொள்திறன்200 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,35,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 500 இலிருந்து

Hall For 200 Guests

கொள்திறன்100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

S-3, Linking Road, Near Ajmer Flyover, Gopalbari, Jaipur

230 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்230 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

120 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ricco Mansarovar, Phatak Road, Kalyanpura, Sanganer, Jaipur

3000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்3000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Banquet Hall for 400 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Banquet Hall for 100 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Mahapura Mod, Jaipur - Ajmer Highway, Jaipur

1500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

Banquet Hall for 300 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

Banquet Hall for 100 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

C 120, Janpath, Lal Kothi Scheme, Lalkothi, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: chines

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Pili ki Talai, Patelon Ki Dhani, Near Kunda Mod, Amer, Delhi Highway, Jaipur

260 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்260 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Banquet Hall for 200 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

Poolside for 75 people

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்75 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,100/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,400/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Jaisinghpura Rd, Narayan-Y-Block, Jaisinghpura, Peepla Bharatsingh, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்7000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ranthambhore Rd, Khilchipur, Jaipur

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 4,000/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 4,000/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 4,000/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 4,000/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 4,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Harmara Ghati, Sikar Chomu Road, Jaipur

2000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்2000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

75 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்75 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Amer Road, Near Golimar Garden, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Rajistani

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

12, SC Road, Shri Ram Colony, Sindhi Camp, Jaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 150/நபர் முதல்

சமையல் வகை: continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

122, Dhuleshwar Garden, Devi Niketan Compound, Patel Colony, Hathroi, Jaipur

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

39,40, Jan Path, Kishan Nagar, Shyam Nagar, Jaipur

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

555 Lane Number 6, Raja Park, Jaipur

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Rajistani

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Surya Nagar, Gopalpura Bypass, Surya Nagar, Gopal Pura Mode, Jaipur

250 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 525/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 525/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 525/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்50 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 525/நபர் முதல்

சமையல் வகை: multi-cuisine, continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

A-1, Sawai Jai Singh Hwy, Banipark, Barodia Scheme, Gopalbari, Jaipur

3000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்3000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி