జైపూర్ లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 12,000 – 25,000

అతిధుల మేకప్

₹ 2,500 – 5,000

Bridal hairstyle + makeup

₹ 15,000 – 25,000

STYLE EMPIRE

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 1,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 15,000 – 35,000

Bridal hairstyle + makeup

₹ 15,000 – 35,000

20 మరిన్ని చూపించు